Voorbeelden ruimtelijke kwaliteit

Hieronder vindt u een gevarieerde lijst met projecten waar u inspiratie uit kunt halen. Van concepten, van visies of van lokaal uitgevoerde projecten. De lijst kent een onderverdeling die ook is terug te zien in de gebruikte iconen:

 • Projecten of plannen die beleefbaarheid (bijvoorbeeld de toegankelijkheid) van het Groene Hart vergroten
 • Projecten of plannen waarbij het de inzet is om verrommeling in het Groene Hart  tegen te gaan (kijk voor meer informatie over verrommeling onder  "Over de Kwaliteitsatlas" elders op deze site) 
 • Projecten of plannen waarbij het de inzet is om de kernkwaliteiten in het Groene Hart (diversiteit, veenweidekarakter, openheid, rust & stilte) te versterken of beschermen.

Heeft u ook een inspirerend voorbeeld? Laat het ons weten!


Advies kwaliteitsteam
Beleefbaarheid
Kernkwaliteiten
Tegengaan verrommeling
 • 02-07-2012  |  Admin User
  Openheid Rust en stilte
  Een nieuwe fietsverbinding, gelegen tussen de Krimpenerwaard en Lopikerwaard, is op woensdag 16 mei jl. geopend.
   | 
   | 
  0 reactie(s)
 • 10-04-2012  |  Rosanne Broeze
  Diversiteit
  De provincie Noord-Holland start begin 2012 met de aanleg van een grote natuurverbinding tussen het Naardermeer en de Ankeveense plassen. De aanleg van deze faunapassage komt tot stand door samenwerking tussen de provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en omliggende gemeentes. De verwachting is dat het project in oktober 2013 gereed zal zijn.
   | 
   | 
  0 reactie(s)
 • 23-03-2009  |  Wietse Visser
  De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en de gemeente Woerden hebben de handen ineen geslagen om de verrommeling in het landschap een halt toe te roepen. Daartoe is een meldpunt ‘verrommeling in Woerden’ in het leven geroepen. Inwoners van Woerden is gevraagd voorbeelden van verrommeling te melden. De gemeente beziet aan de hand van de meldingen of de verrommeling concreet kan worden aangepakt of dat beleidswijziging noodzakelijk is.
   | 
   | 
  0 reactie(s)
 • 23-03-2009  |  Wietse Visser
  Veenweide karakter
  In nauwe samenwerking tussen het Hoogheemraadschap Rijnland en deelnemende boeren wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de typische Groene Hartkwaliteit, waarin de boerensloten een onmisbaar element vormen. Gezamenlijk geven zij uitwerking aan een pilot met als doel het verbeteren van de chemische en ecologische waterkwaliteit in poldersloten.
   | 
   | 
  0 reactie(s)
 • 11-01-2010  |  Wietse Visser
  Ontwikkeling van een recreatief transferium aan de rand van het Groene Hart
   | 
   | 
  0 reactie(s)
 • Openbaar