Voorbeelden ruimtelijke kwaliteit

Tuesday, April 10, 2012  |  Rosanne Broeze

N236: Aanleg grote natuurverbinding tussen twee natuurgebieden

De provincie Noord-Holland start begin 2012 met de aanleg van een grote natuurverbinding tussen het Naardermeer en de Ankeveense plassen. De aanleg van deze faunapassage komt tot stand door samenwerking tussen de provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en omliggende gemeentes. De verwachting is dat het project in oktober 2013 gereed zal zijn.

  • Openbaar

Kernkwaliteiten

Diversiteit Diversiteit
Tuesday, April 10, 2012  |  Rosanne Broeze

N236: Aanleg grote natuurverbinding tussen twee natuurgebieden

Het Naardermeer en de Ankeveense plassen liggen hemelsbreed op circa 1 km afstand van elkaar, maar door de provinciale weg en de daarnaast gelegen ’s-Gravelandse Vaart, zijn beide gebieden toch erg geïsoleerd. De natuurverbinding vormt de oplossing voor dit probleem en is een nieuwe levensader voor het Naardermeer en de Ankeveense plassen.

De natuurverbinding bestaat uit twee faunapassages. In deze natuurverbinding wordt gebruik gemaakt van materialen die zo goed mogelijk aansluiten bij de natuurlijke omgeving. Daarnaast komen er natuurvriendelijke oevers langs de ’s-Gravelandse Vaart en wordt er een houten fietsbrug aangelegd waar ook wandellaars gebruik van kunnen maken.

Aanleiding voor de aanleg van deze natuurverbinding is het convenant Herstel Naardermeer uit 1993. Hierbij heeft een aantal partijen zich verplicht een pakket maatregelen uit te voeren om de kwaliteit van het Naardermeer en omgeving te verbeteren. De ruimtelijke procedure is in 2010 opgestart. Het inpassingsplan heeft ter inzage gelegen en is inmiddels onherroepelijk geworden. De provincie is bezig met de afrondende voorbereidingen om de uitvoering te kunnen starten.

De provincie Noord-Holland zorgt voor groen op de kaart in de Gooi en Vechtstreek. Met de natuurverbinding onder de N236 door worden de Ankeveense plassen en het Naardermeer weer met elkaar verbonden. Het verbinden van natuurgebieden vergroot de overlevingskansen van plant- en diersoorten en verhoogt de kwaliteit van de natuur. Tegelijkertijd verbetert de provincie Noord-Holland de veiligheid van de provinciale weg N236.

De natuurverbinding wordt mede mogelijk gemaakt met het Groene Uitwegprogramma. Met dit programma versterkt de provincie de natuur, landbouw, recreatie en het landschap in het Noord-Hollandse deel van het Groene Hart en draagt de provincie bij aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat.

Kijk voor meer informatie op: www.noord-holland.nl/N236.Meer informatie over het gebied De Groene Uitweg vindt u hier.

De foto’s zijn afkomstig van de provincie Noord-Holland.

Op de kaart


Bekijk op de kaart