Deelgebieden

De opgaven voor de 13 deelgebieden.


Deelgebieden
Voorbeelden

Zo worden opgaven in de praktijk gebracht.

Voorbeelden
De kaart

Het Groene Hart op de kaart.


De kaart

De Kwaliteitsatlas

Het Groene Hart is het grootste nationale landschap van Nederland. Het Groene Hart is een prachtig maar kwetsbaar gebied, midden in de drukke Randstad. Het is van groot belang om de kernkwaliteiten van het Groene Hart (landschappelijke diversiteit, openheid, rust en stilte, veenweidekarakter) te beschermen en te ontwikkelen, en ‘verrommeling’ tegen te gaan. De Kwaliteitsatlas Groene Hart biedt daarvoor houvast en inspiratie.
De Kwaliteitsatlas is een gezamenlijk initiatief van het Programmabureau Groene Hart en de drie Groene Hart provincies, in samenwerking met Woerdens Beraad.
  • Openbaar