kennisbank

Er zijn veel beleidsdocumenten waarin de (ruimtelijke) kwaliteit van het Groene Hart centraal staat. Van de (Rijks-) Structuurvisie Randstad 2040 tot de lokale structuurvisies, bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen. Door middel van de kennisbank kunt u op alle niveaus zoeken naar de beleidsplannen in het Groene Hart.

Wanneer een plan nog niet in deze kennisbank te vinden is kunt u deze mogelijk via www.ruimtelijkeplannen.nl vinden.

Wilt u zelf kennis in de vorm van een beleidsdocument of een link naar een website toevoegen aan de kennisbank? Dat kan!


Document toevoegen

 • 18-09-2013  |  Rosanne Broeze

  Oude Rijn Romeinse waterbaan

  Rapport van Dienst Landelijk Gebied betreffende de Oude Rijn.
  • Kenmerken:
 • 30-07-2013  |  Rosanne Broeze

  Verslag Kwaliteitsatelier 11 april en bestuurdersbijeenkomst 24 april 2013

  Op 11 april 2013 werd er een Kwaliteitsatelier georganiseerd met als titel: 'Kwaliteitsplannen als middel tegen verrommeling, werken ze echt?'
  • Kenmerken:
  • Verslag Kwaliteitsatelier
  • Programmabureau Groene Hart
  • Groene Hart
 • 28-11-2012  |  Sherma Oriakhi

  Verslag Kwaliteitsatelier 27 september 2012

  Op 27 september vond in Marnemoende een Kwaliteitsatelier plaats met als onderwerp: ‘Recreatieve voorzieningen in ontwikkeling: gevolgen voor ruimtelijke kwaliteit en regelgeving’
  • Kenmerken:
  • Regiovisie
  • Groene Hart
 • 19-09-2012  |  Sherma Oriakhi

  Nieuw advies Kwaliteitsteam

  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het Kwaliteitsteam een advies uitgebracht inzake de plannen voor de hoogwatervoorziening OUD-KAMERIK.
  • Kenmerken:
 • 23-08-2012  |  Rosanne Broeze

  Cope-ontginningen: Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen

  In de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen wordt toegelicht wat cope-ontginningen zijn en welke kenmerken daarvan zichtbaar zijn in het landschap.
  • Kenmerken:
 • Openbaar