Samenstelling Kwaliteitsteam

Samenstelling Kwaliteitsteam

Het Kwaliteitsteam is op 20 november 2009 gestart. Het team bestaat op dit moment uit vier onafhankelijke adviseurs met verschillende disciplines: Jan-Willem Bosch (landschapsarchitect, voorzitter), Pieter Jannink (stedenbouwkundige), Sjef Jansen (landschapsecoloog) en Frits van der Schans (landbouweconoom). Vorig jaar stond het Kwaliteitsteam nog onder voorzitterschap van Rijksadviseur voor het landschap Yttje Feddes. Inmiddels heeft zij het stokje overgedragen aan Jan-Willem Bosch. Hans van Helden, landschapsarchitect bij de provincie Noord-Holland, is de secretaris van het Kwaliteitsteam.                
  • Openbaar